De naam Hassinkhof is om 2 redenen gekozen

- De familie die het initiatief voor dit huis heeft genomen, woont op Klein Hassink.  
- De grond was vroeger eigendom van Mannes Hassink

Om dit laatste op juistheid te controleren informeerden wij bij Erwin Strookappe die zeer veel weet van boerderijen in Gorssel en raadpleegden wij ook zijn website

Op de bijgaande kadastrale kaart van 1832 is te zien dat de huidige plek van de Hassinkhof (ongeveer de gele plek bovenin) is gelegen in perceel 513 en dat was toen een bouwland van Mannes Hassink, landbouwer op boerderij Reuvekamp. Deze boerderij is aangegeven onderin de kaart. Het gele stipje rechts daarvan is de hooiberg op de hoek van de Kamperweg en Kwekerijweg die er nog steeds staat.

Mannes was eigenaar en bewoner van ’t Reuvekamp. Mannes woonde er van 1821-1877. In 1928 werd het een pachtboerderij, toen de familie Wilbrink er woonde en pachtte van de familie Hassink.

Huidig adres: Afgebroken in 1979, adres was Kamperweg 9

Boerderij Reuvekamp staat beschreven op de Gorssel pagina van www.eesterhoek-gorssel.nl