Doelstelling/ANBI

Doelstelling:

Art. 2 van Statuten:

1. De Stichting heeft als doel:

a. het bevorderen en indien nodig organiseren van zorg voor mensen met een handicap in Gorssel

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI

Er is een erkenning aangevraagd voor Algemeen Nut Beogende Instelling