De stichting

Toen in 2009 bleek, dat er een groot risico was, dat de Hassinkhof niet zou kunnen worden gehandhaafd, is in 2010 de stichting CWGG of Continuering Wonen Gehandicapten Gorssel opgericht. Die naam dekte precies de lading, maar in de praktijk niet echt handig. Daarom is er in 2017 gekozen de naam te wijzigen in Stichting Hassinkhof Zorg.

Het doel is in principe hetzelfde gebleven. Behoud van de Hassinkhof.

Bestuur:

Voorzitter:

Martijn van Poecke, Gorssel

Secretaré is:

Marjolanda Middeldorp, Gorssel

Penningmeester:

René Tuller, Gorssel

Contactpersonen:

Carolien van Poecke, Voorende 22, te Gorssel tel. 06-53766451

Bert van Poecke, Voorende 22, te Gorssel tel. 06-35315601

contact@hassinkhof.nl

Zij regelen alle voorkomende zaken.


Bank / kvk gegevens etc

IBAN: NL22RABO0159383269

t.n.v. Stichting Hassinkhof Zorg

KvK: 51231980

RSIN:   823169340


Wij zijn nauw verbonden aan de Stichting HassinkhofWonen. Deze stichting is bedoeld voor huur en verhuur van onroerend goed voor mensen van de doelgroep en is momenteel niet actief.