Rabo clubsupport 2020


De afgelopen jaren leverde de actie: Hart voor de Achterhoek"ons telkens een mooi bedrag op. Dit jaar is er een ongeveer gelijke actie, onder een andere naam"

Clubsupport

Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 2020..

Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mogen worden uitgebracht

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Stemmen kan via de app. of via de website. Beide onder: zelfregelen, lidmaatschap, clubsupport, stemmenzie hieronder voor voorgaande jaren.

De voortgang van de Hassinkhof kost nog veel inspanning en dus ook geld. Gelukkig zijn wij toegelaten als deelnemer van de aktie: Hart voor de Achterhoek" van de Rabobank Noord Oost. De afgelopen 2 jaar kregen wij daarvan telkens rond 230 euro. We hebben inmiddels bericht, dat wij ook in 2019 weer mee mogen doen.Inmiddels hebben we de cheque van maar liefst €295,90 ontvangen

We zijn er super blij mee .